Gå til hovedindhold

Håndholdte støtteindsatser efter Housing First tilgangen

Vi tilbyder specialiseret støtte til borgere, der har haft ophold på et forsorgshjem og flytter ud i egen bolig i Næstved Kommune. Forløbet består af hjælp og støtte til at etablere en hverdag i den nye bolig, og indrette sig med det liv man ønsker. Vores bostøtte team består af 7 medarbejdere, der alle arbejder efter Housing First tilgangens bostøttemetoder.

Indhold

  Støtte efter ophold på Forsorgshjemmet

  Når du har været hjemløs, kan det virke overvældende at varetage alle de praktiske opgaver i forhold til at bo i egen bolig.

  Det kan for eksempel være at skaffe alt det inventar du har brug for - eller overholde de aftaler du har indgået, fx betale husleje eller andre regninger.

  Når du flytter i egen bolig følger bostøtten derfor med, hvis du ønsker det. Du vil blive tilbudt et bostøtteforløb efter Servicelovens § 85a, som bevilges af sagsbehandler i myndighed.

  Støtteforløbet beskrives i en §142 handleplan, som udarbejdes af myndighed inden du flytter ud i din bolig. Det er denne plan som du og din bostøtte vil tage udgangspunkt i, når i laver aftaler for støtten.

  Din støtte følger med fra dag 1 i din nye bolig.

  Der er mulighed for at få flere forskellige former for støtte, alt efter hvilket støttebehov du har. Det er dig og din bostøttemedarbejder, der sammen afdækker dit støttebehov, inden du flytter ud i egen bolig. 

  Vi arbejder efter Housing First tilgangens bostøttemetoder, som består af 3 forskellige støtteforløb.

  Som udgangspunkt får alle vores beboere tilbudt et afgrænset støtteforløb på 9 mdr. når de flytter ud i egen bolig (også kaldet CTI).

  Men det kan være at du og din bostøtte sammen vurderer, at du har brug for længerevarende støtte uden en på forhånd aftalt stopdato (også kaldet ICM).

  Eller det kan være at i sammen vurderer at du får hjælp flere steder fra i kommunen eller går i behandling, eller har andre forhold der gør, at du har brug for koordineret støtte for at du kan bevare overblikket (Også kaldet ACT).

  CTI står for Critical Time Intervention som på dansk kan oversættes til "En Kritisk Overgangfase". Det er et forløb som vi tilbyder dig, når du flytter fra et forsorgshjem til egen bolig i Næstved Kommune.

  Møderne i forhold til CTI, aftaler du med CTI-medarbejderen (din bostøtte). Du bestemmer som regel selv, hvor møderne skal finde sted. Det kan for eksempel ske i din egen bolig, hvor du føler dig mest tryg. 

  CTI forløbet har 3 faser, som du kan læse om her:

  Fase 1 varer ca. 3 mdr.

  • Indflytning og etablering af boligen. (fx hjælp til at skaffe møbler og inventar til boligen)
  • Afdækning af din støttebehov og muligheder. (fx her bliver du spurgt ind til dine ønsker og behov) 
  • Udarbejdelse af plan for CTI-forløbet. (Der sikres at du får de relevante og nødvendige støtte)
  • Introduktion til lokalmiljø (sociale tilbud og aktiviteter)
  • Igangsættelse af aktiviteter. (fx at tilmelde dig de tilbud du efterspørger, i form af støtte, indsatser og aktiviteter du kunne være interesseret i)

  Fase 2 varer 4-6 mdr.

  • Støtte dig i at få hverdagen til at fungere.
  • Støtte dig til at vedligeholde dine relationer til familie, naboer og andre personer. 
  • Hjælpe dig med at leve op til de forpligtelser der er forbundet med at blive boende i din bolig.
  • Høre om de aktiviteter og indsatser der er igangsat og følge op.
  • Tilpasse aktiviteter og indsatser i samarbejde med dig, så de passer til dig og dine ønsker.

  Fase 3 starter ved udgangen af 7. måned og varer ca. 2 mdr.

  • Her sikres at du fortsat føler dig tryg i din egen bolig og lokalområdet.
  • At du får de nødvendige hjælp og støtte til at klare hverdagen.
  • Sikre at du overholder dine aftaler, så du ikke mister din bolig.
  • Planlægning af langsigtede behov og ønsker. 

  Når din CTI-forløb nærmer sin ende, fejrer vi din fremskridt og de forbedringer du har opnået. For at markere det, får vi noget kaffe og kage sammen så vi får en vellykket afslutning på forløbet. 

  Din støtte tilpasses dine ønsker og behov

  Det er dig og din bostøtte, der sammen finder ud af hvad du skal have hjælp til og hvordan støtten skal være indrettet for at fungere for dig.

  Din bolig: Praktisk støtte til at få skabt dig et hjem, anskaffe møbler, indrette boligen, herunder også hjælp til at flytte ind.

  Din hverdag: Støtte til at finde løsninger på hvordan du indretter din hverdag, så du kan klare dig i din bolig. Fx indkøb, madlavning, tøjvask, holde orden mv.

  Din økonomi: Støtte til at økonomiske og administrative forhold omkring din bolig løses. Fx indskudslån, betalingsservice, huslejebetaling, evt. administrationsaftale.

  Din post: Støtte til at tjekke din e-boks og reagere på vigtig post. Fx om vigtige møder med sagsbehandlere, tider til behandling, undersøgelser mv.

  Dine omgivelser: Støtte til at indgå i dit nye lokalmiljø, få et godt forhold til dine naboer, sætte grænser for gæster mv.

  Din behandling: Støtte til at fastholde og følge evt. behandling, så du trives fysisk og psykisk.

  Dit netværk: Støtte til at udbygge eller etablere netværk, og fastholde din nye livssituation. Fx støtte til at finde daglige aktiviteter der giver mening for dig i din hverdag.

  Se flere muligheder for dig der skal flytte i egen bolig