Gå til hovedindhold

Forsorgshjemmet Næstved

Vi tilbyder midlertidigt ophold til dig der er hjemløs og har fysiske, psykiske eller sociale problemer der gør det svært for dig at komme ud af din hjemløshed. Det kan også være dig der allerede har en bolig, men af forskellige årsager ikke kan opholde dig i den.

Indhold

  Hvem kan blive indskrevet hos os?

  Du kan ikke blive indskrevet på Forsorgshjemmet, hvis du alene har et boligproblem. I så fald skal du i stedet kontakte din hjemkommune, som er den kommune, hvor du senest har haft bopæl i egen bolig.

  Hvad tilbyder Forsorgshjemmet?

  • Akut modtagelse, kost og logi
  • Omsorg og støtte, samt tilknytning til en kontaktperson
  • Opholdsplan med struktureret støtte til fx boligsøgning, opsparing, ansøgning om indskudslån, overblik over privatøkonomi, håndtering af gæld/henvisning til gældsvejledning mv.
  • Formidling af kontakt til andre dele af socialområdet – det kan fx være jobcenter, sagsbehandler mv.
  • Formidling af kontakt til sundheds systemet – herunder til psykiatri, misbrugsbehandling, egen læge mv.
  • Kontakt til hjemkommune og tilbud om en samlet handleplan efter Servicelovens § 141
  • Mulighed for dusørarbejde som fx rengøring, vedligeholdelse og havearbejde på Forsorgshjemmets matrikel.
  • Tilbud om efterforsorg/bostøtte (enten visiteret efter Servicelovens § 85, eller som et afgrænset forløb efter CTI metoden)

  Hvad kan du forvente?

  Når du bor på forsorgshjemmet i Næstved vil du først og fremmest modtage hjælp og støtte til at finde en bolig. Det betyder at vi vægter opskrivning til bolig og aktiv boligsøgning højt. Samtidig er vi opmærksomme på at der kan være andre hindringer, end blot det at skaffe en bolig, der kan stå imellem dig og dit næste hjem. Derfor vægter vi også at give dig en struktureret hjælp og støtte til lige netop de problematikker du oplever i forbindelse med din hjemløshed højt. Når du bor på forsorgshjemmet får du altså både hjælp til at finde en bolig men også hjælp og støtte til at blive klar til at flytte i egen bolig.

  Når du flytter ind hos os vil du få en kontaktperson, som vil hjælpe/guide/støtte dig undervejs i dit ophold. Sammen vil I lave en opholdsplan, der beskriver, hvordan vi bedst kan hjælpe dig, samt hvilke aftaler I sammen har lavet for det videre forløb. Du får altså mulighed for at få en struktureret hverdag hvor du og din kontaktperson samarbejder om det du har brug for hjælp og støtte til. Du kan læse mere om forsorgshjemmets konkrete indsatsområder her.

  Du får et værelse, der er møbleret og klar når du ankommer. Værelset gennemgås af dig og din kontaktperson ved indflytning og igen ved udflytning. Vær opmærksom på, at vi desværre ikke kan opbevare møbler og andre personlige ejendele under opholdet. Vi har fælles vaskefaciliteter og mulighed for dusørarbejde.

  Vi lægger vægt på indflydelse og inddragelse i dit ophold. Derfor vil du altid have mulighed for stor indflydelse på hvordan din hjælp og støtte tilrettelægges. Dette bl.a. gennem opholdsplanen og dit samarbejde med din kontaktperson. Hvis dit samarbejde med din kontaktperson mod forventning ikke lykkes, har du altid mulighed for at anmode om at få tildelt en anden kontaktperson.

  Vi har også et beboerråd, der er  valgt af beboerne, hvorigennem der afholdes ugentlige beboermøder. Der tages forbehold for evt. sygdom/travlhed/ferieperioder mv. Vi opfordrer dig, som beboer, til at deltage og søge indflydelse.

  Vedr. opholdsbetaling

  Din hjemkommune udregner og opkræver din logibetaling på forsorgshjemmet. Du betaler særskilt for kost og vask. Gældende priser finder du på opslagstavlen, eller oplyses af personalet.

  § 141 opholdsplan

  Du vil af din hjemkommune blive tilbudt en § 141 handleplan efter Serviceloven.

  Hvad forventer vi?

  Når du flytter ind på Forsorgshjemmet forventer vi, at du går positivt ind i samarbejdet med os, omkring at forbedre din samlede livsituation. Samtidig forventer vi at du respekterer de husregler, vi har. Oplever vi mod forventning gentagne brud på de aftaler, vi har lavet sammen, kan det medføre udskrivning.

  Vi arbejder på at sikre et trygt miljø og derfor tolererer vi ikke vold eller trusler om vold. For at både personale og beboere kan færdes trygt på Forsorgshjemmet, laver vi derfor en tryghedsaftale, med alle nye beboere.

  Forsorgshjemmet arbejder desuden systematisk med risikovurdering ift. adfærd, således at udadreagerende adfærd og optræk til vold kan forebygges og vi kan sikre et trygt miljø for alle. Vold, eller trusler om vold, mod personale eller andre beboere, vil medføre udskrivning.

  • Rygning er ikke tilladt på vores indendørs fælles arealer. Rygning må kun foregå i din egen bolig og/eller udenfor huset.
  • Alkohol og stoffer må ikke indtages noget sted på Forsorgshjemmet og brud på denne regel kan medføre udskrivning.
  • Røgalarmer må aldrig dækkes til eller fjernes – dette vil medføre udskrivning.
  • Levende lys er, grundet brandfare, ikke tilladt i boligen.
  • Bemærk i øvrigtUberettiget alarm til brandvæsnet, betales af  den beboer, der har forårsaget den.

  Du må gerne have besøg på Forsorgshjemmet, men vær opmærksom på at adfærden er afgørende for, om den besøgende kan opholde sig her.

  Besøg  kan finde sted mellem 08.00 og 22.30. Er din besøgende under 18 år, skal besøget planlægges med personalet.

  Overnattende gæster

  Du må gerne have overnattende gæster – det skal dog grundet brandmyndighederne altid meddeles personalet.

  Hvis du forlader Forsorgshjemmet, i mere end 24 timer, skal du give os besked, da udeblivelse uden besked, kan have indflydelse på dit ophold.

  Hvis du forlader Forsorgshjemmet  i mere end 3 døgn,  kan du risikere at blive udskrevet – giv derfor altid personalet besked.

  Se flere muligheder