Gå til hovedindhold

Forsorgshjemmet Næstved

Vi tilbyder midlertidigt ophold til dig der er hjemløs og har fysiske, psykiske eller sociale problemer der gør det svært for dig at komme ud af din hjemløshed. Det kan også være dig der allerede har en bolig, men af forskellige årsager ikke kan opholde dig i den.

Indhold

  Hvad tilbyder Forsorgshjemmet?

  Vi er et midlertidigt opholdssted, og det betyder, at vi har fokus på hurtigst muligt at hjælpe dig videre til egen bolig, med den rette støtte. Med den nye hjemløsereform forventes det, at opholdet varer ca. 3 mdr. 

  Vi arbejder ud fra ”Housing First” tilgangen, der er en nationalt anerkendt metode og en del af Regeringens Hjemløsestrategi.  

  Metoden bygger på princippet om, at alle har ret til et selvstændigt liv i egen bolig, med relevant og tilstrækkelig støtte. 

  Hvem kan få plads på Forsorgshjemmet?

  For at blive indskrevet på Forsorgshjemmet, skal du mangle være socialt udsat. Det betyder at du ud over at mangle en bolig, også skal have andre problemer for at blive indskrevet. Det kan fx være psykisk sygdom, misbrugsproblemer, problemer med at bo i egen bolig osv.

  Du kan ikke blive indskrevet på Forsorgshjemmet, hvis du alene mangler en bolig. I så fald skal du i stedet kontakte din hjemkommune, som er den kommune, hvor du senest har haft bopæl i egen bolig.

  Det er vores modtagelse, der tager imod henvendelse om plads på Forsorgshjemmet. Se kontaktoplysninger her på siden.

  Hvad kan du forvente?

  Når du ankommer vil vores medarbejdere i modtagelsen tage imod dig og hjælpe dig på plads på Forsorgshjemmet. De sørger for, at du får en god og tryg start på dit ophold. Sammen finder i ud af: 

  • Hvordan ønsker du, at dit liv skal se ud i fremtiden? 
  • Hvad ønsker du støtte til under dit ophold?  
  • Skal du tilknyttes misbrugsbehandling, psykiatri eller lignende? 
  • Hvilke mål skal der laves i opholdsplanen, som du og bostøtte skal arbejde videre med? 

  Du får et værelse, der er møbleret og klar når du ankommer. Værelset gennemgås af dig og modtagelsen ved indflytning og igen ved udflytning. Vær opmærksom på, at vi desværre ikke kan opbevare møbler og andre personlige ejendele under opholdet. Vi har fælles vaskefaciliteter og mulighed for dusørarbejde.

  Vi vægter opskrivning til bolig og aktiv boligsøgning højt. Hjælp til boligsøgning er derfor en vigtig del af den støtte du modtager hos os. Modtagelsen vil inden for de første 14 dage af dit ophold hjælpe dig med boligopskrivning.

  Samtidig ved vi godt at hjemløshed altid har en eller flere dybereliggende årsager og ikke er et boligproblem alene. Derfor får du også tilbudt intensiv bostøtte både under og efter dit ophold, så du kan få hjælp til de ting i din hverdag, som du har svært ved. 

  Når du flytter ind hos os vil du indenfor 14 dage få en fast bostøttemedarbejder, som vil hjælpe/guide/støtte dig undervejs i dit ophold og når du flytter ud i egen bolig.

  Sammen lægger i en plan jeres samarbejde, så i hele tiden har realistiske og fælles mål at arbejde hen mod. Målene sætter i op sammen i den opholdsplan, du har opstartet sammen med modtagelsen, da du ankom. Planen beskriver klare roller for jeres samarbejde, så du aldrig er i tvivl om hvad du kan forvente og hvad vi forventer af dig. 

  Du kan blandt andet få hjælp til:

  Økonomi: Har du svært ved at få overblik over din økonomi så få styr på din økonomi sammen med din bostøtte. Vi kan blandt andet hjælpe dig med at få at overblik over din økonomi, lave et budget sammen med dig og aftaler omkring afbetaling på evt. gæld. 

  Rusmidler: Hvis du har problemer med rusmidler, står personalet klar til at hjælpe dig med vejledning og støtte. Vi ved at rusen har en funktion i dit liv og selvom det ikke er tilladt at bruge rusmidler på matriklen, ønsker vi at støtte dig og være i dialog med dig omkring det. 

  Sundhed og medicin: Hvis du har brug for støtte til at få styr på nogle fysiske eller psykiske problemer, kan vi hjælpe dig med kontakt til læge, behandlingssted, udredning i psykiatri eller lign. Vi kan også hjælpe dig i gang med motion og fællesskab sammen med andre.

  Hvis du har svært ved at administrere din medicin, kan vi lave en aftale med dig om at dosere og udlevere din medicin til dig. Vi kan også støtte dig til at få struktur omkring din egen håndtering af medicinen, hvis du ønsker det. 

  Ugentlige samtaler: Din bostøtte vil tilstræbe at have mindst en planlagt samtale med dig om ugen, hvor i sammen følger op på din støtte. Disse samtaler afholdes så vidt muligt på dit værelse og i din bolig. Nogle gange vil du være i kontakt med din bostøtte mere intensivt - det er dig og din bostøtte der sammen finder ud af præcis hvad du har brug for. 

  Støtte til vedligehold af værelse: Vi ønsker at du skal bo og trives på en værdig måde og opnå nye færdigheder mens du bor hos os. Har du udfordringer med at holde rent og orden, kan du få støtte til dette af din bostøttemedarbejder. Dit værelse fortæller ofte lidt om hvordan du har det. Overskud, manglende ressourcer, eller andre indikationer. 

  Du får altså mulighed for at få en struktureret hverdag, hvor du og din bostøtte samarbejder om lige præcis det du har brug for hjælp og støtte til. 

  Vi lægger vægt på indflydelse og inddragelse under dit ophold. Faktisk mener vi at opholdet og støtten kun kan virke i et tæt samarbejde med dig og med udgangspunkt i din situation og motivation. Derfor vil du altid have mulighed for stor indflydelse på hvordan din hjælp og støtte tilrettelægges. Dette gennem opholdsplanen og dit samarbejde med din bostøtte. Hvis dit samarbejde med din bostøtte mod forventning ikke lykkes, har du altid mulighed for at anmode om at få tildelt en anden.

  Du vil af din hjemkommune blive tilbudt en § 142 handleplan efter Serviceloven. Handleplanen skal være udfærdiget før du udskrives. Handleplanen skal beskrive dit støttebehov, samt den støtte du visiteres til efter dit ophold.

  Under dit ophold skal du betale for logi, samt for kost og vask. 

  • Logi betales til din hjemkommune, som står for at udregne og opkræve denne del.
  • Kost og vask betales direkte til Forsorgshjemmet. Priserne reguleres hvert år og den aktuelle pris, for kost og vask vil blive oplyst, når du indskrives.

  Læs mere om baggrund for opholdsbetalingen her: Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110.

  Vi har et beboerråd, der er  valgt af beboerne, hvorigennem der afholdes beboermøder hver 14. dag.

  Vi opfordrer dig som beboer til at deltage og søge indflydelse på beboermøderne, der er af stor betydning for hele Forsorgshjemmet.

  Beboermøderne er stedet hvor: 

  • du kan få indflydelse på dit ophold
  • vi sammen skaber tryghed, trivsel og sættes rammer for opholdet
  • der  løses problematikker og vælges aktiviteter 
  • alle har taleret, hvor intet er for stort eller for småt

  Hvis der er noget der skal godkendes efterfølgende, behandler personalet emner fra beboermødet på førstkommende teammøde. 

  Beboere er også velkomne til at deltage på punkter på teammødet, hvor det er relevant.

  Vi tror på at alle kan komme sig fra en udsat position samfundet. Vi ser det som vores fornemmeste opgave at støtte dig i din personlige recoveryproces

  Forsorgshjemmets personale

  Hvad forventer vi?

  Når du flytter ind på Forsorgshjemmet forventer vi, at du går positivt ind i samarbejdet med os, omkring at forbedre din samlede livsituation. Samtidig forventer vi at du respekterer de husregler, vi har. Oplever vi mod forventning gentagne brud på de aftaler, vi har lavet sammen, kan det medføre udskrivning.

  Vi arbejder på at sikre et trygt miljø og derfor tolererer vi ikke vold eller trusler om vold. For at både personale og beboere kan færdes trygt på Forsorgshjemmet, laver vi derfor en tryghedsaftale, med alle nye beboere.

  Forsorgshjemmet arbejder desuden systematisk med risikovurdering ift. adfærd, således at udadreagerende adfærd og optræk til vold kan forebygges og vi kan sikre et trygt miljø for alle. Vold, eller trusler om vold, mod personale eller andre beboere, vil medføre udskrivning.

  Du må gerne have besøg på Forsorgshjemmet, men vær opmærksom på at adfærden er afgørende for, om den besøgende kan opholde sig her.

  • Besøg kan finde sted mellem kl. 08.00 og 22.30 på hverdage. 
  • Gæster må ikke opholde sig på fællesarealerne. 
  • Overnattende gæster er kun tilladt i weekenden og skal varsles til personalet af hensyn til Brandmyndighederne.  
  • Er din gæst under 18 år, skal besøget planlægges med personalet. 

  Hvis du forlader Forsorgshjemmet og ikke forventer at være tilbage inden midnat, skal du give os besked, da udeblivelse uden besked, kan have indflydelse på dit ophold.

  Hvis du forlader Forsorgshjemmet  i mere end 3 døgn,  kan du risikere at blive udskrevet – giv derfor altid personalet besked.

  Vi respekterer at der er mange måder at leve på og at du er ekspert i dit liv og ved hvad der virker for dig.

  Forsorgshjemmets personale

  Se flere muligheder for dig uden tag over hovedet