Gå til hovedindhold

Socialtandplejen

Har du smerter i munden, eller skader på tænderne og har du svært ved at møde op i en almindelig tandlægeklinik? Socialtandplejen tilbyder akut tandbehandling til kommunens mest udsatte borgere.

Hvide tænder

Indhold

  Har dine tænder taget skade af et liv på gaden, måske med misbrug eller med manglende overskud eller mulighed for daglige tandrutiner? Det er aldrig for sent at få en bedre tandsundhed og en hverdag med færre symptomer og mere trivsel.

  Socialtandplejen tilbyder akut vederlagsfri tandpleje til dig som er allermest udsat og af forskellige grunde ikke kan benytte en almindelig tandklinik.

  Socialtandplejen tilbyder to typer behandling

  • Akut smertelindrende tandbehandling: Formålet er at afhjælpe smerter, infektioner, hævelser, skader på tænder eller andre akutte tilstande.
  • Funktionsopbyggende behandling: Formålet er at afhjælpe tyggeproblemer pga. mangel på tænder eller kosmetisk skæmmende mangel på f.eks. fortænder, som opleves socialt hæmmende.

  Praktiske oplysninger

  Den sociale tandpleje er oprettet til kommunens mest udsatte borgere. Der er tale om borgere med særlige sociale problemer, som f.eks. benytter sig af herberger, varmestuer og væresteder pga. hjemløshed. 

  For at kunne modtage tandbehandling i Socialtandplejen, skal man ikke kunne benytte de eksisterende tandplejetilbud i Omsorgstandplejen, Specialtandplejen og Praksistandplejen.

  Henvendelse sker via personalet i Center for Socialt Udsatte (Forsorgshjem, gadeteam, mobilsygepleje, stofrådgivning mv.).

  Her udfyldes et ansøgningsskema vedr. sociale problemstillinger og tandplejebehov, som sendes videre til Socialtandplejen.

  Ansøgningen bliver herefter behandlet ud fra en tandlægefaglig vurdering, og man kan forvente svar inden få dage. 

  Det er gratis at blive behandlet i Socialtandplejen, men det kræver visitation gennem Center for Socialt Udsatte.

  Behandlingen foregår som hovedregel om torsdagen i dagtimerne. Klinikken ligger i Cafe Håbets lokaler, Engvej 22.

  Se flere sundhedstilbud i Næstved