Gå til hovedindhold

Bofællesskabet Marskvej

Bofællesskab med pædagogisk og praktisk støtte samt sygepleje for voksne med komplekse problemstillinger.

Skilte med centerets afdelinger

Indhold

  Døgnbemandet bofællesskab målrettet socialt udsatte borgere med nedsat fysisk- og eller psykisk funktionsevne og komplekse problemstillinger. Målgruppen er primært borgere med følgevirkninger af alkoholforbrug samt psykisk sårbare borgere med forskellige misbrugsproblematikker. En del af målgruppen er tilknyttet behandlingspsykiatrien og har ofte komplekse problemstillinger og for en dels vedkommende udadreagerende adfærd. Der modtages borgere i alderen 25-85 år.

  Læs mere om Bofællesskabet

  Bofællesskabet er beliggende på Marskvej 22B og C (1. sal og stuen). På 1. salen findes ni pladser efter Servicelovens § 108 (længerevarende ophold) samt tre pladser efter Servicelovens § 107 (korterevarende ophold). I stueetagen findes der fem pladser efter SEL § 108 (længerevarende ophold).

  Alle boliger er enkeltværelser med en lille gang, bad og toilet. Boligerne har desuden en lille altan eller terrasse. Begge enheder har et anretterkøkken, der er indrettet til spisning og ophold i fællesskab. I boligerne i stueetagen er der desuden køleskab.

  Der er fælles vaskeri, som beboerne selv betjener. Fra Bofællesskabets 1. sal er der adgang til en stor fælles altan. Der er desuden adgang til fælles udeområde, som deles med Forsorgshjemmet Næstved.

  Der er en elevator i midten af bygningen.

  I Bofællesskabet respekterer og accepterer vi den enkeltes måde at leve på. Beboerne får tilgodeset deres grundlæggende pleje- og omsorgsbehov, ud fra princippet hjælp til selvhjælp. Vi lægger vægt på at den enkelte får støtte til at leve så selvstændigt som muligt.

  Det er Bofællesskabets målsætning, at beboerne opleverne vores tilbud givet på deres præmisser, men med rammer og grænser, der skal respekteres af hensyn til medbeboere og personale.

  Der er mulighed for daglig fællesspisning samt deltagelse i fællesaktiviteter og -arrangementer i løbet af året.

  Alle beboere har en primær og en sekundær kontaktperson. Der arbejdes med fokus på udvikling, ADL træning/social træning, herunder køkkentræning, botræning, aktiviteter ud af huset mv. Udvikling og mål for støtten dokumenteres løbende. 

  Sammen med beboeren laver vi en indsatsplan, der dels tager udgangspunkt i beboerens ønsker, mål og ressourcer, og dels i Visitationens SEL § 141 handleplan. Indsatsplanen evalueres og justeres løbende, i samarbejde med beboeren og evt. pårørende, hvis beboeren ønsker det.

  Der afholdes beboermøder hver 14. dag, hvor der blandt andet aftales kommende aktiviteter. Der samarbejdes med pårørende i det omfang, den enkelte beboer ønsker det.

  Det er visitationen i Center for Handicap og Psykiatri, der visiterer borgere til Bofællesskabets SEL § 108-pladser. Myndighed medsender i den forbindelse en VUM-udredning og en indsatsplan, som indsatserne i første omgang tager udgangspunkt i. Herefter samarbejdes der løbende med myndighed, beboeren og evt. pårørende om at evaluere og justere på indsatserne i planen.

  Ved visitation til Bofællesskabets SEL § 107 pladser udredes og afklares den enkelte borgers funktionsniveau i samarbejde med borgeren og visitationen/myndighed samt evt. pårørende. Med udgangspunkt i beboerens individuelle ressourcer og behov, ydes der pædagogisk og praktisk støtte, samt sygepleje. Indsatserne evalueres løbende.