Gå til hovedindhold

Bofællesskabet Marskvej

Bofællesskab med pædagogisk og praktisk støtte samt sygepleje for voksne med komplekse problemstillinger.

Skilte med centerets afdelinger

Indhold

  Bofællesskabet er et døgnbemandet bosted for dig der af forskellige grunde, har brug for støtte til at klare hverdagen og ikke kan bo i egen bolig. Vores opgave er at hjælpe dig med at fastholde og udvikle de ressourcer du har (både fysiske, psykiske og sociale) i det omfang det er muligt. Vi hjælper dig til at mestre dit eget liv med de ressourcer du har og hjælper dig til at have et værdigt misbrug i trygge rammer. Det gør vi gennem relations-opbygning, vejledning og støtte, hvor vi tager udgangspunkt i dit behov for og ret til selv- og medbestemmelse. På den måde støtter vi dig til at leve det liv, der for dig er værdigt og meningsfuldt.

  Læs mere om Bofællesskabet

  Når du flytter ind vil du få 2 kontaktpersoner, som vil hjælpe/guide/støtte dig undervejs, i dit ophold. Sammen vil I lave en plan, der beskriver, hvordan vi bedst kan støtte dig, til at få den bedst mulige hverdag for dig.

  I Bofællesskabet respekterer og accepterer vi din måde at leve på. Du vil få tilgodeset dine grundlæggende pleje- og omsorgsbehov, ud fra princippet hjælp til selvhjælp. Vi lægger vægt på at du får støtte til at leve så selvstændigt som muligt.

  Det er vores  målsætning, at du skal opleve vores tilbud på dine egne præmisser, men med rammer og grænser, der skal respekteres af hensyn til dine medbeboere og personalet. Du har mulighed for daglig fællesspisning, og du kan deltage i vores fællesaktiviteter og -arrangementer i løbet af året.

  Vi arbejder med fokus på den udvikling du ønsker i dit liv. Det kunne fx være støtte til:

  • Praktiske opgaver i din bolig
  • Sundhed og medicin
  • Kontakt til dit netværk, relationer og fælleskaber
  • Køkkentræning
  • Ledsagelse til aktiviteter ud af huset mv.

  Vi dokumenterer sammen med dig løbende  i din borgerjournal din udvikling og mål for den støtte du modtager. 

  Sammen med dig og din visitator, laver vi en indsatsplan, der tager udgangspunkt i dine ønsker, mål og ressourcer. Indsatsplanen evalueres og justeres løbende, i samarbejde med dig og evt. pårørende, hvis du ønsker det.

  Vi ligger vægt på at du får indflydelse og bliver inddraget i alle beslutninger, der handler om din hverdag. Afdelingerne afholder beboermøde hver 14. dag, og vi opfordrer dig, til at deltage og søge indflydelse. Det er på beboermøderne at der blandt andet aftales kommende aktiviteter og meget andet.

  Bofællesskabet er beliggende på Marskvej 22B og C (1. sal og stuen). På 1. salen findes ni pladser efter Servicelovens § 108 (længerevarende ophold) samt tre pladser efter Servicelovens § 107 (korterevarende ophold). I stueetagen findes der fem pladser efter SEL § 108 (længerevarende ophold).

  Alle boliger er enkeltværelser med en lille gang, bad og toilet. Boligerne har desuden en lille altan eller terrasse. Begge enheder har et anretterkøkken, der er indrettet til spisning og ophold i fællesskab. I boligerne i stueetagen er der desuden køleskab.

  Der er fælles vaskeri, som beboerne selv betjener. Fra Bofællesskabets 1. sal er der adgang til en stor fælles altan. Der er desuden adgang til fælles udeområde, som deles med Forsorgshjemmet Næstved.

  Der er en elevator i midten af bygningen.

   

  Boligen:

  I Bofællesskabet skal du selv medbringe indbo. Hvis du ikke har nogen møbler, kan du sammen med din kontaktperson snakke om en løsning.

  Det er dit eget ansvar at holde orden/rent i boligen, med støtte fra personalet.
  Rengøringspersonalet rengør bad og toilet 1 gang om ugen og kan også hjælpe dig med rengøring i resten af boligen, sammen med dig, hvis du ønsker det.

  Der er ikke alkohol- og stofforbud i boligerne, da de fungerer som ens egen bolig på §108-pladserne her gælder lovgivningen i øvrigt.

  På §107-pladserne henstilles der til at man ikke ryger eller indtager alkohol – rygning kan foregå ude
  på altanen.

  Hver bolig er monteret med røgalarm, denne må ALDRIG dækkes til.

  Af hensyn til brandfare henstilles dertil at der ikke benyttes stearinlys i boligen, men
  LED-lys.

  Det er ikke tilladt at have husdyr i boligen. Matriklen har nogle kælekatte, som man
  kan nusse – udenfor.

  • Du må gerne have besøg, men vær opmærksom på, at det er adfærden, der er
   afgørende for, om den besøgende kan opholde sig i huset.
  • Besøg kan finde sted mellem kl. 08.00 og 22.00
  • Du må gerne have overnattende gæster - det skal grundet brandmyndighederne altid meddeles personalet.
  • Du skal vise hensyn til de øvrige beboere og der skal være ro i huset kl. 22.00
  • Hvis du beskadiger inventar eller bygning, er du erstatningspligtig.
  • Husdyr må ikke forefindes i huset.
  • Hvis du ønsker overnattende gæster, skal dette aftales med personalet, inden kl. 22. Dette pga. brandregulativet.
  • Der må ikke finde misbrug sted på fællesarealer eller på udendørsområderne.
  • Vold og trusler accepteres ikke, og vil blive anmeldt.

  Til myndighed

  Døgnbemandet bofællesskab målrettet socialt udsatte borgere med nedsat fysisk- og eller psykisk funktionsevne og komplekse problemstillinger. Målgruppen er primært borgere med følgevirkninger af alkoholforbrug samt psykisk sårbare borgere med forskellige misbrugsproblematikker. En del af målgruppen er tilknyttet behandlingspsykiatrien og har ofte komplekse problemstillinger og for en dels vedkommende udadreagerende adfærd. Der modtages borgere i alderen 25-85 år.

  Det er visitationen i Center for Handicap og Psykiatri, der visiterer borgere til Bofællesskabets SEL § 108-pladser. Myndighed medsender i den forbindelse en VUM-udredning og en indsatsplan, som indsatserne i første omgang tager udgangspunkt i. Herefter samarbejdes der løbende med myndighed, beboeren og evt. pårørende om at evaluere og justere på indsatserne i planen.

  Ved visitation til Bofællesskabets SEL § 107 pladser udredes og afklares den enkelte borgers funktionsniveau i samarbejde med borgeren og visitationen/myndighed samt evt. pårørende. Med udgangspunkt i beboerens individuelle ressourcer og behov, ydes der pædagogisk og praktisk støtte, samt sygepleje. Indsatserne evalueres løbende.