Gå til hovedindhold

Efterforsorg

Vi tilbyder efterforsorg til alle borgere, der har haft et ophold på vores forsorgshjem. Forløbet består af hjælp og støtte til at etablere en hverdag i din nye bolig og indrette dig med det liv du ønsker. Vores bostøtte team består af 3 medarbejdere, der alle arbejder sammen med dig om de mål og drømme du har for dit liv i egen bolig.

Indhold

  Når du har været hjemløs, kan det virke overvældende at varetage alle de praktiske opgaver i forhold til at bo i egen bolig. Det kan for eksempel være at skaffe alt det inventar du har brug for - eller overholde de aftaler du har indgået, fx betale husleje eller andre regninger.

  Du vil blive tilbudt et støtteforløb der bygger på CTI-metoden, hvor fokus er på din personlige recovery-proces. 

  CTI står for Critical Time Intervention som på dansk kan oversættes til "En Kritisk Overgangfase". Det er et forløb som vi tilbyder dig, når du flytter fra et forsorgshjem til egen bolig i Næstved Kommune.

  Møderne i forhold til CTI, aftaler du med CTI-medarbejderen (din kontaktperson). Du bestemmer som regel selv, hvor møderne skal finde sted. Det kan for eksempel ske i din egen bolig, hvor du føler dig mest tryg. 

  CTI-forløbet varer 9 måneder og består af 3 faser:

  • Indflytning og etablering af boligen. (fx hjælp til at skaffe møbler og inventar til boligen)
  • Afdækning af din støttebehov og muligheder. (fx her bliver du spurgt ind til dine ønsker og behov) 
  • Udarbejdelse af plan for CTI-forløbet. (Der sikres at du får de relevante og nødvendige støtte)
  • Introduktion til lokalmiljø (sociale tilbud og aktiviteter)
  • Igangsættelse af aktiviteter. (fx at tilmelde dig de tilbud du efterspørger, i form af støtte, indsatser og aktiviteter du kunne være interesseret i)
  • Støtte dig i at få hverdagen til at fungere.
  • Støtte dig til at vedligeholde dine relationer til familie, naboer og andre personer. 
  • Hjælpe dig med at leve op til de forpligtelser der er forbundet med at blive boende i din bolig.
  • Høre om de aktiviteter og indsatser der er igangsat og følge op.
  • Tilpasse aktiviteter og indsatser i samarbejde med dig, så de passer til dig og dine ønsker.
  • Her sikres at du fortsat føler dig tryg i din egen bolig og lokalområdet.
  • At du får de nødvendige hjælp og støtte til at klare hverdagen.
  • Sikre at du overholder dine aftaler, så du ikke mister din bolig.
  • Planlægning af langsigtede behov og ønsker. 

  Når din CTI-forløb nærmer sin ende, fejrer vi din fremskridt og de forbedringer du har opnået. For at markere det, får vi noget kaffe og kage sammen så vi får en vellykket afslutning på forløbet. 

  Se flere muligheder for dig uden tag over hovedet